sprzeczność

sprzeczność
sprzeczność {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IVa, lm M. sprzecznośćści {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'rozbieżność występująca między poglądami, interesami, wzajemne wykluczanie się; przeciwieństwo, dysharmonia, antynomia': {{/stl_7}}{{stl_10}}Sprzeczność teorii z praktyką. Pozorna sprzeczność. Ostatnia decyzja dyrektora pozostaje w sprzeczności z jego wcześniejszymi dyspozycjami. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}log. {{/stl_8}}{{stl_7}}'stosunek występujący między dwoma zdaniami, z których jedno jest zaprzeczeniem drugiego' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • sprzeczność — ż V, DCMs. sprzecznośćści, blm 1. «stosunek zachodzący między zjawiskami, myślami, poglądami, interesami sprzecznymi względem siebie, przeciwstawnymi; rzecz sprzeczna z czymś» Sprzeczność między teorią a praktyką. Zeznania świadków pełne… …   Słownik języka polskiego

  • Нарский, Игорь Сергеевич — Игорь Сергеевич Нарский Дата рождения: 18 ноября 1920(1920 11 18) Место рождения: Моршанск, СССР Дата смерти: 7 августа 1993(1993 08 07) …   Википедия

  • antagonizm — m IV, D. u, Ms. antagonizmzmie; lm M. y 1. «przeciwieństwo, przeciwdziałanie, wzajemna niechęć, wrogość, wzajemne zwalczanie się» Antagonizmy dzielnicowe. Antagonizm powstaje, zachodzi między kimś, czymś. ∆ Antagonizm klasowy «wg Marksa:… …   Słownik języka polskiego

  • antynomia — ż I, DCMs. antynomiamii; lm D. antynomiamii (antynomiamij) 1. «sprzeczność, zwłaszcza między dwoma wzajemnie wyłączającymi się twierdzeniami, z których każde wydaje się równie prawdziwe i uzasadnione» Antynomia idei, poglądów. 2. log.… …   Słownik języka polskiego

  • dysonans — m IV, D. u, Ms. dysonanssie; lm M. e 1. lit. «rym niedokładny, półtorazgłoskowy, w którym współdźwięczność nie obejmuje przedostatniej akcentowanej samogłoski wersu» 2. muz. «współbrzmienie lub następstwo co najmniej dwu dźwięków dające wrażenie… …   Słownik języka polskiego

  • jawny — jawnyni, jawnyniejszy «dokonywany albo odbywający się w sposób dla wszystkich widoczny, powszechnie znany, wiadomy; nie maskujący się, nie ukrywany, publiczny; wyraźny, oczywisty» Jawna sprzeczność; jawne przeciwieństwo. Jawna niechęć, wzgarda.… …   Słownik języka polskiego

  • kolizja — ż I, DCMs. kolizjazji; lm D. kolizjazji (kolizjazyj) 1. «zbieg niezgodnych lub sprzecznych ze sobą okoliczności, interesów, zasad, przepisów itp.; sprzeczność» Kolizja życiowa. Kolizja obowiązków. Kolizja uczucia i rozsądku. Kolizja uczucia z… …   Słownik języka polskiego

  • konflikt — m IV, D. u, Ms. konfliktkcie; lm M. y «sprzeczność interesów, poglądów; niezgodność, spór, zatarg, kolizja» Konflikt rodzinny, społeczny, zbrojny. Konflikt w małżeństwie. Konflikty między ludźmi. Wejść z kimś, z czymś w konflikt. Załagodzić… …   Słownik języka polskiego

  • kontrast — m IV, D. u, Ms. kontrastaście; lm M. y 1. «ostro uwydatniająca się różnica między dwoma zestawianymi, porównywanymi ze sobą przedmiotami, zjawiskami itp.; przeciwieństwo, sprzeczność» Jaskrawy, rażący kontrast. Coś uwydatnia się na zasadzie… …   Słownik języka polskiego

  • logiczny — logicznyni, logicznyniejszy 1. «odnoszący się do logiki dyscypliny filozoficznej» Błąd logiczny. Twierdzenie logiczne. Sprzeczność logiczna. ∆ Kwadrat logiczny «w logice tradycyjnej: schemat graficzny (w kształcie kwadratu), obrazujący stosunki… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”